Καλώς ήρθατε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης UpGradMe 2.0!

Καλώς ήρθατε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης. Είναι αυτή η πρώτη σας φορά; Τότε μπορείτε να εγγραφείτε εδώ. Εάν έχετε ήδη τα στοιχεία πρόσβασης, τότε απολαύστε τη διαδρομή!

  • faceface
    emailemail
    visibilityvisibility
    perm_identityperm_identity
    perm_identityperm_identity

Έρευνα

Ανακαλύψτε τις κύριες δεξιότητες και ικανότητες που σχετίζονται με τις διάφορες επαγγελματικές οικογένειες που μπορεί να βρεθούν στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και εντοπίστε τις πιο σχετικές δεξιότητες και ικανότητες που σχετίζονται με κάθε επαγγελματική οικογένεια.

Λήψη Flipbook

Εγχειρίδιο επαγγελματικού προσανατολισμού

Ένα διαδραστικό εγχειρίδιο με χρήσιμα εργαλεία και αναγνώσματα για νέους/ες επαγγελματίες.

Η εμπειρία της παιχνιδοποίησης – Δωμάτια απόδρασης

Αποκτήστε μια βαθύτερη κατανόηση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων σας και εντοπίστε επαγγέλματα και επαγγελματικούς τομείς στους οποίους θα σας ενδιέφερε να εργαστείτε.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any us which may be made of the information contained therein. [Project Number: 2020-2-MT01-KA205-074283 ] Privacy Policy